Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje vyžadované pri nákupe v našom internetovom obchode zhromažďujeme výlučne pre potreby rýchleho a bezpečného vybavenia vašej objednávky.

Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, čo znamená, že vaše osobné údaje sú ukladané v zabezpečenej databáze a za žiadnych okolností nie sú prístupné tretím osobám.

Ktoré údaje potrebujeme?

Pri nákupe v našom internetovom obchode vyžadujeme od našich zákazníkov iba tie údaje, ktoré potrebujem poznať pre potreby správneho doručenia tovaru, vytvorenia daňového dokladu alebo vystavenie záručného listu. Sú to nasledovné údaje:

Fyzické osoby (nepodnikatelia)

 • Meno a priezvisko
 • Tel. číslo
 • Emailová adresa
 • Adresa doručenia tovaru

Právnické osoby (podnikatelia)

 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • Tel. číslo
 • Emailová adresa
 • Názov firmy
 • Adresa sídla firmy
 • ICO, DIC alebo IC DPH
 • Adresa doručenia tovaru

V prípade registrovaných zákazníkov ukladáme osobné údaje v zabezpečenej databáze, aby ste pri ďalšom nákupe nemuseli všetky údaje zadávať odznova.  

Elektronické bankovníctvo

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby tovaru cez internet sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu, aby sme vedeli platbu správne identifikovať a v prípade potreby vrátiť.

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu nemáme prístup k citlivým informáciám, akými sú vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Súhlas s používaním osobných údajov 

Nákupom v našom internetovom obchode súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vyššie špecifikovaných osobných údajov. Spôsob ochrany osobných údajov je popísaný v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budete o ich znení informovaní.